پرسش و پاسخ (شهریور ۱۳۶۰) ــ انقلاب در نبرد با ضد انقلاب

Read more »

پرسش و پاسخ (۱، ۱۵ و ۲۹ آبان ۱۳۶۱) ــ • ضدانقلاب، با تروریسم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست ناراضی‌تراشی خود را با شدت و وسعت و پیگیری دنبال می‌کند • مرگ بر آمریکا شعار هر مبارز انقلابی و هر ایرانی میهن‌دوست است • پیش‌نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است

Read more »

پرسش و پاسخ (۳ و ۱۷ مهر ۱۳۶۱) ــ • نبرد بر سر تأمین عدالت اجتماعی تشدید می‌شود • سیاست حزب تودهٔ ایران در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و انتقاد سازنده است

Read more »

پرسش و پاسخ (۶، ؟ و ۲۰ شهریور ۱۳۶۱) ــ • ناراضی‌تراشی انقلاب را تهدید می‌کند • انقلاب در نبرد با ضد انقلاب • یگانه راه مقابله با انواع تروریسم تشکیل جبههٔ متحد خلق است

Read more »

پرسش و پاسخ (۲۳ مرداد ۱۳۶۱) ــ مسلمانان انقلابی پیرو خط امام خطر بزرگ نیروهای راستگرا در حاکمیت را تشخیص می‌دهند

Read more »

پرسش و پاسخ (۱۲ و ۲۶ تیر ۱۳۶۱) ــ • اتحاد مسلمانان انقلابی پیرو خط امام و پیروان راستین سوسیالیسم علمی یک ضرورت تاریخی است • عمده‌ترین هدف تجاوز امپریالیسم در خاورمیانه انقلاب ایران است

Read more »

پرسش و پاسخ (۲، ۱۵ و ۲۹ خرداد) ــ • باز هم محافلی شوروی را مطرح می‌کنند تا آمریکا منسی شود • امپریالیسم با خط ضدامپریالیستی و مردمی امام هرگز سازش نخواهد کرد • مسئلهٔ عمدهٔ دوران ما اتحاد همهٔ نیروهایی است که علیه امپریالیسم می‌جنگند

Read more »

پرسش و پاسخ (۶ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱) ــ • شریعتمداری و گروه‌های وابسته به او هستهٔ اساسی توطئهٔ هشتم آمریکا بوده‌اند • محدودیت امکان انتقاد از پدیده‌های ناسالم در جامعهٔ ما عواقب خطرناکی برای انقلاب دارد

Read more »

پرسش و پاسخ (۲۴ فروردین ۱۳۶۱) ــ «پدیدهٔ قطب‌زاده» یک پدیدهٔ اجتماعی در میهن ماست که باید مورد بررسی قرار گیرد

Read more »

پرسش و پاسخ (۱۰ و ۱۹ اسفند ۱۳۶۰) ــ • اعلامیهٔ تاریخی حزب تودهٔ ایران در ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ • سخنی دربارهٔ طرح قانونی اصلاحات ارضی … و ۴ موضوع دیگر

Read more »

پرسش و پاسخ (۱۲ و ۲۶ بهمن ۱۳۶۰) ــ • دربارهٔ روز ۲۲ بهمن • باز هم دربارهٔ توطئهٔ هشتم آمریکا • علل حمله به حزب تودهٔ ایران … و ۷ موضوع دیگر

Read more »

پرسش و پاسخ (۲۸ دی ۱۳۶۰) ــ • شعار «نه شرقی، نه غربی» را چگونه باید درک کرد؟ • اعلامیهٔ مفتضح جبههٔ ملی … و ۳ موضوع دیگر

Read more »