پرسش و پاسخ (۹، ۲۳ و ۳۰ آذر ۱۳۶۰) ــ • توطئهٔ جدید علیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) • پشتیبانی ما از خط امام «تاکتیکی» نیست … و ۸ موضوع دیگر

Read more »

پرسش و پاسخ (۹ آبان ۱۳۶۰) ــ تعاونی‌ها باید واقعاً مردمی باشند

Read more »

پرسش و پاسخ (۲۰ مهر ۱۳۶۰) ــ گام‌های مثبت تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

Read more »

پرسش و پاسخ‌ (مرداد ۱۳۶۰) ــ • مسائل مبرم انقلاب پس از پیروزی پیروان خط امام در انتخابات • پیرامون برخی مسائل سیاست خارجی …

Read more »

پرسش و پاسخ (تیر ۱۳۶۰) ــ برکناری رئیس جمهور، یک نبرد بزرگ و ناتمام سیاسی است

Read more »

پرسش و پاسخ (۲۳ خرداد ۱۳۶۰) ــ زندگی پیش‌بینی‌های حزب تودهٔ ایران را تأیید می‌کند

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۲۰ (۱۳۵۹) ــ تعمیق شناخت دوستان و دشمنان در رابطه با گسترش روند عمومی انقلاب ایران

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۱۹ (۱۳۵۹) ــ مسائل داخلی و خارجی انقلاب ایران

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۱۸ (۱۳۵۹) ــ تجاوز امپریالیسم آمریکا به جمهوری اسلامی ایران با شکست روبرو خواهد شد

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۱۷ (۱۳۵۹) ــ حزب تودهٔ ایران در مبارزه علیه توطئه‌های ضد انقلاب

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۱۶ (۱۳۵۹) ــ‌ حزب تودهٔ ایران و برخی مسائل حاد روز

Read more »

پرسش و پاسخ شمارهٔ ۱۵ (۱۳۵۹) ــ حزب تودهٔ ایران و مسائل جبههٔ متحد خلق و روند تفاهم و همکاری با سایر نیروهای انقلاب

Read more »