تصویری ندارد
گفت‌و‌گویی با احسان طبری درباره داستان و داستان‌نگاری
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: ادبی-هنری مترجم: باز کنید