تصویری ندارد

دربارهٔ سیبرنتیک یا دانش گردانش

 نویسنده: احسان طبری  موضوع کتاب: علمی  باز کنید

Other Books From - علمی

Other Books By - احسان طبری


 بازگشت