تصویری ندارد

چند گفتار درباره‌ی زایش و تکامل تئوری انقلابی

 نویسنده: احسان طبری  موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم  باز کنید