تصویری ندارد
چند گفتار درباره‌ی زایش و تکامل تئوری انقلابی
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: باز کنید