تصویری ندارد
دربارهٔ اسلوب هورستیک و برخی مسایل تئوری احتمالات
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: علمی, فلسفی مترجم: باز کنید