تصویری ندارد

دربارهٔ اسلوب هورستیک و برخی مسایل تئوری احتمالات

 نویسنده: احسان طبری  موضوع کتاب: علمی, فلسفی  باز کنید

Other Books From - علمی

Other Books By - احسان طبری


 بازگشت