تصویری ندارد
از میان ریگ‌ها و الماس‌ها
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: ادبی-هنری مترجم: باز کنید