تصویری ندارد

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها

 نویسنده: احسان طبری  موضوع کتاب: ادبی-هنری  باز کنید