تصویری ندارد
چهره‌های درخشان مبارزان ایران
نویسنده: مریم فیروز موضوع کتاب: تاریخی, سیاسی مترجم: باز کنید