تصویری ندارد
نقد برنامهٔ گُتا
نویسنده: کارل مارکس موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: مهندس صادق انصاری (ا. برزگر) باز کنید