تصویری ندارد

مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی

 نویسنده: کارل مارکس  موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم  مترجم: مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)  باز کنید