تصویری ندارد
مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی
نویسنده: کارل مارکس موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: مهندس صادق انصاری (ا. برزگر) باز کنید