تصویری ندارد
صبرِ تلخ ــ جلد اول
نویسنده: محمدعلی عمویی موضوع کتاب: تاریخی, خاطرات, سیاسی مترجم: باز کنید