تصویری ندارد

صبرِ تلخ ــ‌جلد سوم

 نویسنده: محمدعلی عمویی  موضوع کتاب: تاریخی, خاطرات, سیاسی  باز کنید