تصویری ندارد
زمین نوآباد ـ جلد اول
نویسنده: میخائیل شولوخف موضوع کتاب: ادبی-هنری مترجم: م. ا. به‌آذین باز کنید