تصویری ندارد
در تاریکی هزاره‌ها ـ جلد اول
نویسنده: ایرج اسکندری موضوع کتاب: تاریخی مترجم: باز کنید