تصویری ندارد
این راز سر به مهر (داستان‌هایی درباره زندگانی نویسندگان روس)
نویسنده: ماکسیم گورکی و دیگران موضوع کتاب: ادبی-هنری مترجم: ف. م. جوانشیر و دیگران باز کنید