تصویری ندارد
استثناء و قاعده
نویسنده: برتولت برشت موضوع کتاب: ادبی-هنری مترجم: م. ا. به‌آذین باز کنید