الوداع گل ساری
ترجمه فارسی یکی از ‌معروفترین آثار نویسنده شهیر قرقیزستانی و یکی از برجسته ‌ترین چهره‌های فرهنگی اتحاد شوروی سابق که...
نویسننده: چنگیز آیتماتوف
پادشاه خورشید (مجموعهٔ مقاله‌ها)
مقاله‌های احسان طبری در مجله «چیستا»، از مهر ماه ۱۳۶۰ تا اردیبهشت ماه ۱۳۶۲
نویسننده: احسان طبری