تصویری ندارد
مارکسیسم ـ لنینیسم به‌زبان ساده (الفبای مبارزه)
نویسنده: احسان طبری موضوع کتاب: مارکسیسم-لنینیسم مترجم: باز کنید