تصویری ندارد
اقتصاد سیاسی
نویسنده: ف. م. جوانشیر موضوع کتاب: اقتصادی, مارکسیسم-لنینیسم مترجم: باز کنید

سخن آغازین

سرود حزب تودهٔ ایران

با ایمیل از به‌روز شدن این سایت مطلع شوید